Praktijk voor Psychiatrie & Coaching

P.J.M. Schoof, psychiater

Consultatie

Sinds 2014 heeft u als huisarts meer mogelijkheden om een psychiater in consult te vragen. Het budget voor de POH-GGZ biedt hiervoor ruimte. U kunt consultatie vragen voor advies over medicatie, diagnostiek en behandeling.

Het doel van consultatie is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw vragen. Er zijn diverse mogelijkheden:

  • samen een patiënt zien,
  • telefonisch overleg,
  • email,
  • individuele casusbespreking,
  • bijwonen MDO


Ook kan ik individueel een patiënt zien voor een gerichte vraag van u. Bij deze face-to-face consulten blijft u als huisarts medisch eindverantwoordelijk. Uw patiënt wordt niet bij mij ingeschreven en het consult gaat niet ten laste van zijn of haar eigen risico.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de kosten die hieraan verbonden zijn? Neem dan contact met mij op voor een informatief gesprek.