Praktijk voor Psychiatrie & Coaching

P.J.M. Schoof, psychiater

Kosten & vergoeding


Sinds 2008 worden behandelingen vergoed op basis van DBC’s. Dit staat voor Diagnose Behandel Combinaties.

De kosten worden berekend op basis van de tijdsduur van alle activiteiten die aan de behandeling verbonden zijn. Ook indirecte tijd, zoals verslaglegging en overleg, wordt bij de behandelduur opgeteld. De tarieven die gehanteerd worden zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

(https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6206_22/)


Indien de diagnose die gesteld is niet valt onder verzekerde zorg (d.w.z.die niet uit het basispakket wordt gefinancierd) dan vergoedt de verzekeraar de behandeling niet. In dat geval is therapie wel mogelijk, maar dient u deze zelf te betalen.  Een voorbeeld van een diagnose die niet vergoed wordt is een aanpassingsstoornis. De tarieven voor onverzekerde zorg vallen eveneens onder de DBC bekostiging van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het tarief hiervoor bedraagt 95 euro per uur.(Vanaf 01-01-2017 is dit 98 euro per uur)


Ik heb met de volgende zorgverzekeraars een contract voor 2021: DSW, Zilveren Kruis en VRZ. Het is uw verantwoordelijkheid om voorafgaande aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar te checken of de behandeling wordt vergoed. 

Wanneer ik geen contract heb met uw verzekeraar krijgt u na afloop van de behandeling een factuur thuisgestuurd. Deze factuur kunt u indienen bij uw verzekeraar waarna u een gedeelte van de rekening vergoed zult krijgen. Uw verzekeraar kan u informeren welk percentage via restitutie wordt vergoed. Wanneer u een restitutiepolis heeft betekent dit dat u een hoger percentage terugkrijgt dan wanneer u een natura polis heeft.


Check dus altijd voorafgaande aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling bij mij wordt vergoed en welk percentage van de behandeling u vergoed krijgt.


Eigen Risico: Het verplichte eigen risico bedraagt voor 2021 385 euro. Misschien heeft u ook nog een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Behandeling binnen de GGZ gaat altijd ten koste van uw eigen risico.