Praktijk voor Psychiatrie & Coaching

P.J.M. Schoof, psychiater

Kosten & vergoeding


Met ingang van 1 januari 2022 worden behandelingen binnen de GGZ vergoed op basis van het Zorg Prestatie Model (ZPM). Dit houdt in dat behandelingen niet langer worden vergoed in een DBC constructie, maar per behandel/diagnostiekcontact. Voor uitgebreide informatie verwijs ik u graag naar de digitale folder die u kunt vinden op de volgende link:  https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf


Ik heb met de volgende zorgverzekeraars een contract voor 2024: DSW, Zilveren Kruis, ONVZ, Salland, Zorg en Zekerheid, ASR. 

Het is uw verantwoordelijkheid om voorafgaande aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar te checken of de behandeling wordt vergoed. 

Wanneer ik geen contract heb met uw verzekeraar krijgt u de facturen van de behandeling zelf toegestuurd. Deze factuur kunt u indienen bij uw verzekeraar waarna u een gedeelte van de rekening vergoed zult krijgen. Ik hanteer de NZA-tarieven, die u kunt vinden op de volgende link: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22/. 


Check dus altijd voorafgaande aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling bij mij wordt vergoed en welk percentage van de behandeling u vergoed krijgt.


Eigen Risico: Het verplichte eigen risico bedraagt voor 2024: 385 euro. Misschien heeft u ook nog een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Behandeling binnen de GGZ gaat altijd ten koste van uw eigen risico.