Praktijk voor Psychiatrie & Coaching

P.J.M. Schoof, psychiater

Individuele behandeling

 

Bent u op zoek naar een vrijgevestigd psychiater voor behandeling van uw klachten? Of bent u op zoek naar een psychiater voor een second opinion? 


U kunt zich aanmelden via het Contactformulier


Zodra de aanmelding binnen is krijgt u een intakeformulier toegezonden wat u digitaal kun retourneren.


Hierin wordt onder andere gevraagd naar:

  • uw huidige klachten,  
  • eerdere behandeling(en), 
  • uw levenssituatie, 
  • uw hulpvraag en 
  • uw medicatie gebruik.

Zodra het intakeformulier is ontvangen wordt contact met u opgenomen en zal een eerste afspraak worden ingepland.


Op dit moment (januari 2024) heb ik helaas geen ruimte om nieuwe patiënten in zorg te nemen.

Voor een eerste gesprek heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Deze moet gedateerd zijn en persoonlijk ondertekend door uw huisarts.


In de verwijsbrief moet vermeld staan:

  • de reden van uw verwijzing
  • dat het een verwijzing voor de Specialistische GGZ betreft
  • van welke DSM-5 diagnose een vermoeden bestaat
  • de persoonlijke AGB-code en handtekening van uw huisarts