Praktijk voor Psychiatrie & Coaching

P.J.M. Schoof, psychiater

Uw eerste afspraakNaar uw eerste afspraak neemt u mee:

  • de verwijsbrief van uw huisarts 
  • een identiteitsbewijs
  • uw zorgverzekeringspas

Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. 


In dit gesprek worden uw klachten en de mogelijke oorzaken en achtergronden in kaart gebracht. Tevens zal stil worden gestaan bij uw hulpvraag. 

Ook komen eerdere behandelingen en effecten hiervan aan de orde.

Nadat er meer zicht is gekomen op de vermoedelijke diagnose, zullen we samen de verschillende behandelmogelijkheden doornemen en zal ik u een behandeladvies geven. 

Samen met u wordt een behandelplan opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over het doel, de methode en de duur van de behandeling. 


Hierna kan de behandeling worden gestart. Regelmatig wordt de behandeling met u geëvalueerd. Ik zal u regelmatig vragen hiervoor vragenlijsten in te vullen.

Met uw instemming wordt uw huisarts schriftelijk geïnformeerd over de diagnose en de behandeling.

Vergeet u niet de medicatie, die u gebruikt, mee te nemen naar de eerste afspraak.